Úvod

Obecným a přístupným způsobem jsme se snažili zmapovat první pomoc. Nejedná se tedy o žádný odborný či instruktážní film, ale o naprosté základy, které však většině z nás zcela chybí.

Dokument byl zpracován s cílem uvědomit si, že znalost první pomoci je důležitá. Alespoň základní informace o první pomoci by měl mít každý z nás. Naprostou samozřejmostí se pro nás stávají domácí spotřebiče, počítače, mobilní telefony. Všechna tato zařízení ovládáme bez větších obtíží, ale kolik z nás dokáže zastavit krvácení či jen dát umělé dýchání?

Nikdo nemůže předem vědět, kdy se dostane do situace, v níž by znalost první pomoci uplatnil. A často jedinou šanci na přežití by mu mohla právě tato znalost poskytnout. Nenadálé nehody a zranění si nevybírají a v ohrožení života tak může být rázem kdokoliv, kdykoliv a kdekoliv.

Systém poskytování první pomoci je u nás na velmi dobré úrovni, přesto jsou pro postiženého rozhodující první minuty, ve kterých je zcela odkázán na pomoc od jiných.

Snad každý z nás mohl v televizi či v novinách vidět obrázky zdemolovaných aut a zbytečně zmařených lidských životů. Ale otázkou stále zůstává, kolik z nás by bylo schopných v takovéto situaci pomoci jiným v ohrožení života. V každém z nás bezesporu přetrvává úcta k životu. Pomoc jinému je tak absolutní samozřejmostí. V krizových situacích vyplynou na povrch obavy různého typu. A nejen obavy, najednou se potýkáme s předsudky, se strachem. Bojíme se, že uděláme něco špatně. Je to přeci už dávno, co nám učitelka na základní škole popisovala stabilizovanou polohu. Najednou zjišťujeme, že samozřejmost je pro nás něčím naprosto vzdáleným a od podobných situací utíkáme.

Podobný strach je zcela přirozenou lidskou vlastností a je jen na nás, jak se s ním dokážeme vypořádat. Právě o takových situací je náš dokument. Obecně shrnuje základy první pomoci.